Core Muscles Activation and Strengthening

Dátum konania:  17.10.2022 (1 deň) 
Miesto konania: LOFT Hotel Bratislava, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava 
Kurz odporúčame pre: tréneri, coachovia, inštruktori cvičení, fyzioterapeuti pracujúci so športovcami a v športových kluboch, športovci so základmi trénerstva
Lektor: PaedDr. Oliver Poór, dipl. f. , jazyk slovenský

Máte otázky? 
Hlavné témy

+ Funkcia a úloha core pre pohybový aparát, moderné trendy a prístupy k práci s core 
+ Aktivácia oslabených a utlmených svalov 
+ Progresie a regresie cvičení, správna technika 
+ Špecifické prístupy a pokročilé metódy zlepšenia funkcie svalovej práce 
+ Tréningové odporúčania pri problémoch pohybového aparátu 
+ Využitie princípov pri tréningu s využitím rôznych pomôcok 
+ Integrácia do vyšších posturálnych polôh a komplexných pohybových vzorov 

Benefity úč​asti na kurzoch Librum Education® 
all-inclusive:

+ Štýlové a imidžové vybavenie každého profesionálneho trénera od Librum Education® 
+ Naša exkluzívna zľava – 100,- Eur z ceny kurzu pri objednávke a úhrade do 17. 9. 2022 
+ Obedy podľa vlastného výberu 
+ Kvalitné občerstvenie počas celého trvania kurzu 
+ Originálne certifikáty od organizátora kurzu 
+ Librum Education® kredity: 39 

Cena

Cena kurzu  - 399,- Eur 
Pri zakúpení balíčka školení Fascial Rollong Concept + Core Muscles Activation and Strengthening, ktoré sa uskutočnia 16. - 17.10.2022 dodatočná zľava 100 eur z ceny objednávky.