NeuroKinetic Therapy®

Dátum konania:  29. - 30.10.2022  (2 dni) 
Miesto konania: LOFT Hotel Bratislava, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava 
Kurz odporúčame pre: fyzioterapeuti, maséri, tréneri, účastníci so záujmom o sofistikované možnosti diagnostiky pohybového aparátu
 Lektor: Simon Jones (United Kingdom), jazyk anglický 

Máte otázky? 
Výnimočnosť prístupov v NeuroKinetic Therapy vychádza z:

+ Sofistikovaný systém diagnostiky a korekcie neuromuskulárnych vzťahov v pohybovom aparáte (účastníci sa naučia odhaliť oslabené svaly a príčiny ich útlmu) 
+ Protokoly testovania podľa NeuroKinetic Therapy pre každý kľúčový sval pohybového aparátu 
+ Preprogramovanie svalových disfunkcií a disbalancií akútneho aj chronického charakteru priamo v centre riadenia pohybu (cerebellum) 
+ Vplyv úrazov, operácie a jaziev na svalovú inhibíciu a ich korekcie 
+ Práca v trojiciach pod dohľadom lektora a certifikovaných asistentov NKT zo Slovenska a Českej Republiky 

Benefity úč​asti na kurzoch Librum Education® 
all-inclusive:

+ Tlačené skriptá (anglický jazyk) 
+ Tlačené certifikáty s kreditmi od SKF a Librum Education® 
+ Kvalitné a hodnotné občerstvenie počas celého trvania kurzu 
+ Obedy podľa vlastného výberu 
+ Brandované darčeky od Librum Education® 
+ Kredity Slovenská komora fyzioterapeutov: 16 
+ Kredity Librum 

Cena

Cena kurzu do 29. 9. 2022 je $600,- (orientačne 588,- Eur)
Cena kurzu po 29. 9. 2022 je $700,- (orientačne 686,- Eur). 
Alebo vyhľadajte príslušný termín 29. – 30. 10. 2022 Bratislava a zaregistrujte sa priamo na predajnej stránke https://neurokinetictherapy.com/upcoming-seminars/